In dit reglement geeft Restaurant de Meiboom aan hoe met de privacy van haar klanten wordt omgegaan. Dit reglement is opgesteld, omdat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking is getreden. In deze verordening zijn aanvullende regels geformuleerd over de manier waarop bedrijven met persoonsgegevens van klanten omgaan. Hier kunt u ons privacyregelement lezen

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply