Privacyreglement de Meiboom

In dit reglement geeft Restaurant de Meiboom aan hoe met de privacy van haar klanten wordt omgegaan. Dit reglement is opgesteld, omdat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking is getreden. In deze verordening zijn aanvullende regels geformuleerd over de manier waarop bedrijven met persoonsgegevens van klanten omgaan.

Dit reglement is bedoeld voor alle gasten, klanten en relaties van restaurant de Meiboom, dus ook bezoekers van www.restaurantdemeiboom.nl.Restaurant de Meiboom heeft als vestigingsadres Eindhovenseweg 29, 5582 HN in Waalre. In dit reglement wordt naar Restaurant de Meiboom verwezen op één van deze manieren: “Restaurant de Meiboom”, “De Meiboom”,“ons”, “onze”, “wij” of “we”.

Via de website www.restaurantdemeiboom.nl kun je reserveren: het is een plaats waar klanten aangeven te willen eten in het restaurant.

Restaurant de Meiboom vindt de veiligheid van persoonsgegevens heel belangrijk. Iedere bezoeker van de site moet erop kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn; dit geldt overigens net zo goed voor klanten die rechtstreeks contact met ons opnemen via e-mail of telefoon, voor reserveringen, het stellen van vragen, het inwinnen van informatie, etc. En met “veiligheid” bedoelen we dan dat die gegevens bijvoorbeeld niet zomaar met anderen worden gedeeld of met opzet of per ongeluk bij bedrijven of personen met kwade bedoelingen terechtkomen.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Simpel gezegd: om een goede dienstverlening te kunnen bieden en klanten daarover te informeren.

  1. Van klanten die zich via de website melden en reserveren via IENS worden voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mail en geslacht bij IENS geregistreerd. De Meiboom krijgt via IENS alléén de beschikking over het e-mailadres.
    Dit e-mailadres gebruiken we om klanten periodiek met een nieuwsbrief via e-mail te informeren over onze diensten zoals nieuwe menu’s, gerechten en evenementen in de Meiboom.
  2. Als klanten zich telefonisch melden voor een reservering, worden naam en telefoonnummer genoteerd. Bij deze reservering kan een medewerker van Restaurant de Meiboom extra informatie noteren, als geheugensteun of om afhandeling van een boeking aan een collega te kunnen overdragen.
    Deze gegevens worden enkel bewaard tot de dag van reservering. Wanneer een klant via e-mail reserveert, wordt alleen het e-mailadres bewaard voor het toezenden van de nieuwsbrief.
  3. Niets is onmogelijk: als Restaurant de Meiboom op de een of andere manier onderdeel zou worden van een andere organisatie, dan zullen we de persoonsgegevens moeten delen met of overdragen aan die andere organisatie. Deze organisatie wordt dan verantwoordelijk voor het uitvoeren van al onze taken en zal daar jouw persoonsgegevens bij nodig hebben. Het kan zelfs voorkomen dat de wet eist dat de persoonsgegevens boven tafel komen. Bijvoorbeeld in het geval van een strafbaar feit, zoals fraude.

Zijn mijn persoonsgegevens goed beschermd?

Bij Restaurant de Meiboom nemen we veel maatregelen om jouw persoonsgegevens af te schermen van de buitenwereld. Afscherming is geregeld via technologische methoden voor gegevensbescherming. Via een strikte rechtenstructuur kunnen alleen interne medewerkers met voldoende rechten jouw persoonsgegevens inzien of verwerken.

Wat zijn mijn rechten en hoe kom ik daar meer over te weten?

In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens zich bezig met het toezicht op de naleving van privacywetgeving. Op de website van deze Autoriteit vind je meer informatie over alles wat met privacy te maken heeft (ga hiervoor naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). Via deze website kun je ook een melding doen van een privacyschending.

Omdat wetgeving kan veranderen, kan het gebeuren dat we wijzigingen in ons Privacyreglement moeten aanbrengen. Uitgangspunt is dat we altijd de meest recente versie op onze website beschikbaar stellen voor onze relaties en klanten. Bij vragen of opmerkingen kun je altijd contact opnemen met De Meiboom. Op onze website zie je alle mogelijkheden waarop je dat kunt doen.